HögskoleVux

Genom utbildningen kan du förbereda dig för och samtidigt bli behörig för högskolestudier.

Foto: Sofia Magnusson

HögskoleVux vänder sig till dig som har gått gymnasiet men saknar grundläggande eller särskild behörighet och vill påbörja studier på högskola eller universitet. Utbildningens längd är 6-18 månader, beroende på dina utbildningsbehov. Det kommer finnas möjlighet att följa HögskoleVux med start hösten 2024 på Campus Dalsland.

HögskoleVux är en utbildning som ska underlätta för fler att bli behörig för högskolestudier samtidigt som du förbereder dig för högre utbildning i en högskoleintroducerande kurs.

Hösten 2024 kan du följa HögskoleVux via Campus Dalsland. Som kursdeltagare läser du in din behörighet/särskilda behörighet på vuxenutbildningen i Dalslandskommunerna eller vid Dalslands Folkhögskola. Samtidigt läser du en högskolekurs, Introduktion till högskolestudier 15 hp. Högskolekursen ges på plats på Campus Dalsland i Bäckefors en dag per vecka. Målet med kursen är att du utvecklar grundläggande kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt. Kursen ger en bred introduktion till högskolestudier och utgår från fyra perspektiv: Akademiskt självförtroende, utbildning/bildning, arbetsliv och omvärld samt hållbar utveckling ur ett utbildningsperspektiv.

På kursen arbetar du med områden som källkritiskt förhållningssätt, introduktion till vetenskapsteori och hur du skriver akademisk text. Vanliga undervisningsformer och examinationer inom högskolan exemplifieras och förklaras som ett led i att förbereda dig för kommande högskolestudier. Under kursens gång får du möjlighet att ta reda på mer om olika högskoleutbildningar och inom vilka områden det finns ett behov av arbetskraft.

Vid godkänt resultat på HögskoleVux finns ett antal garantiplatser på olika utbildningar på Högskolan Väst som du kan söka.

Kontakt och ansökan

Vi kommer att starta en omgång av HögskoleVux hösten 2023. Du kan redan nu kontakta din vuxenutbildning eller Dalslands Folkhögskola för att lägga upp en indivuduell utbildningsplan/söka till HögskoleVux.

Kontakta vuxenutbildningen i den Dalslandskommun du bor i alternativt ta kontakt med Dalslands Folkhögskola för att söka till HögskoleVux eller få mer information. Länkar till kontaktuppgifter för de olika alternativen finns här nedan.

Vanliga frågor och svar om HögskoleVux

HögskoleVux består av två delar, så du pluggar både på din vuxenutbildning eller på Dalslands Folkhögskola och på Campus Dalsland:

 1. En del där du läser in din behörighet/särskilda behörighet på vuxenutbildningen i Dalslandskommunerna eller vid Dalslands Folkhögskola.
 2. Samtidigt läser du en högskolekurs, Introduktion till högskolestudier 15 hp. Högskolekursen ges på plats på Campus Dalsland i Bäckefors.

Garantiplatser höstterminen 2023 för studerande på HögskoleVux

 • Dataingenjör – programmering och nätverksteknik
 • Elektroingenjör – elkraft
 • Elektroingenjör – fordon
 • Industriell ekonomi
 • Maskiningenjör
 • Maskiningenjör – nätbaserad utbildning med campusträffar
 • Lantmätarprogrammet – Samhällsbyggnad och samhällsplanering
 • Internationella programmet för ekonomi och politik
 • Systemutveckling – IT och Samhälle
 • Programmet för socialpsykiatrisk vård
 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet förskoleklass, 1-3

Det är på Högskolan Väst som platserna erbjuds. Du är också väl förberedd för andra utbildningar på universitetet.

Obs! Det finns ett begränsat antal garantiplatser på varje program.

En ny lista för de garantiplatser som är aktuella för dig som startar utbildningen hösten 2023 publiceras under våren.

Film från Strömstads kommun om HögskoleVux

I filmen berättar vuxenutbildningens verksamhetschef i Strömstad om vad HögskoleVux är och hur det fungerat hos dem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson