För arbetsgivare

Illustration över samverkan

Illustration: Sofia Magnusson

Campus Dalsland möter behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning.

Behovet av att höja utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning är viktiga framtidsfrågor för Dalsland. Campus Dalsland kommer kunna bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen och arbetskraftstillväxten i Dalsland. Det kan ske genom forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med de lärosäten som vi samverkar med. Utöver det planerar vi kunna erbjuda skräddarsydda uppdragsutbildningar för kompetens- och verksamhetsutveckling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 april 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson