Student

Som student på Campus Dalsland kommer du kunna läsa eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, eller olika anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, men du genomför studierna här på campus.

Programutbildningar och kurser som vi erbjuder i samverkan med olika högskolor och universitet är platsförlagda. Det innebär att du är på plats på Campus Dalsland under utbildningen.

Att utbildningen är platsförlagd kräver att du är här på plats precis som högskolor/universitet kräver gällande närvaro på seminarier, tentamen, grupparbeten med mera. Campus Dalsland kommer att vara ett kvalificerat högskolecentrum i kommunal regi som erbjuder högskole- och YH-utbildningar. Föreläsningarna direktsänds från lärosätena till våra studios och på plats kommer student- och it-stöd att finnas.

Vi kommer även att erbjuda anpassade kurser för yrkesverksamma.

Läser du kurser eller kortare utbildningar kan de vara distansbaserade.