Sjuksköterskeprogrammet, 180 HP

Från och med hösten 2024 kommer det gå att läsa sjuksköterskeutbildningen, 180 högskolepoäng, via Campus Dalsland. Högskolan Väst blir därmed först ut att erbjuda ett flerårigt utbildningsprogram på Campus Dalsland.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års studier på heltid och efter genomgången utbildning kan du ansöka om två examina, en sjuksköterskeexamen och en filosofie kandidatexamen inom omvårdnad.

Fotocollage som föreställer olika arbetsuppgifter inom vårdyrken

Sjuksköterskeprogrammets huvudämne är omvårdnad. Omvårdnad bygger på relationen och det mänskliga mötet och bedrivs utifrån ett vetenskapligt och ett etiskt förhållningssätt. Professionell omvårdad skall ges till alla patienter på lika villkor, vilket innebär ett personcentrerat, normmedvetet och jämlikt vårdande med fokus på personens upplevelser av hälsa, lidande, kropp, familj och sociala sammanhang.

I programmet studerar du även vetenskapliga stödämnen såsom medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, humaniora, samhälls- och beteendevetenskap.

Mer information och ansökan

Vi kommer uppdatera informationen löpande här kring hur och när ansökan startar. Så håll koll här eller på våra sociala medier.

Mer information om Sjuksköteskeprogrammet vid Högskolan Väst hittar du på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson