Aleksandra en av våra nya studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet

Aleksandra Shylakina

Aleksandra Shylakina studerar specialistsjuksköterskeutbildningen på Campus Dalsland. Hon kombinerar sina studier med jobb på Närhälsan i Bengtsfors. Foto: Sofia Magnusson

Idag var det utbildningsstart för våra specialistsjuksköterskor. Det är Högskolan Väst som ger utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa samt inriktningen – avancerad vård i hemmet, på plats på Campus Dalsland.

Utbildningen är en akademisk yrkesutbildning som förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden som distriktssköterska. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvarkopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.

Aleksandra Shylakina är en av studenterna som startade specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska - folkhälsa. Hon kombinerar sin utbildning med jobb på Närhälsan i Bengtsfors.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson