Högskolan Väst ger två specialistsjuksköterskeutbildningar på Campus Dalsland med start våren 2024

Foto: Niklas Eriksson

Är du sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till distriktssköterska? Då finns det två utbildningar som kommer starta på Campus Dalsland i vår:

  • Utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa (75 hp) kommer ännu en gång ges på plats på Campus Dalsland med start våren 2024.
  • En ny utbildningsinriktning, som kommer att ges med start våren 2024, är Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet (75 hp).

Obs! Utbildningarna är öppna för sen anmälan.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa (75 hp)

Inriktningen på utbildningen som är folkhälsa innebär att du fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser där familjen ses som en resurs. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom primärvård, barnhälsovård och elevhälsa.

På Högskolan Västs hemsida kan du läsa mer om utbildningen och göra din ansökan. Länk till annan webbplats.

Här finns Campus Dalslands samlade information om utbildningen.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska – avancerad vård i hemmet (75 hp)

Inom avancerad vård i hemmet ansvarar du för omvårdnad vid komplexa vårdbehov i samråd med patienter, närstående och familj. Du samarbetar även med andra professioner kring patientens vård i hemmet, som exempelvis distriktsläkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Efter utbildningen kan du arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård och primärvård.

På Högskolan Västs hemsida kan du att läsa mer om utbildningen och göra din ansökan. Länk till annan webbplats.

Här finns Campus Dalslands samlade information om utbildningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson