Vad är Campus Dalsland?

För dig som vill bo och verka i Dalsland kommer Campus Dalsland att bli en bra valmöjlighet för att utbilda dig. Det ger goda chanser till ett bra arbete och att bygga på din nuvarande utbildning, så att du alltid är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Dalslandskommunerna har ställt sig bakom förslaget om att starta ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kommer bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland. Campus Dalsland blir en plats där alla som vill utvecklas kan mötas.

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna i Dalsland. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör realiseringen av Campus Dalsland.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade i slutet av 2021 att bevilja drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av Campus Dalsland. Regionstyrelsen har bedömt att lokalerna ska rustas upp, renoveras och omställas. Kostnaden för det beräknas till 11 miljoner kronor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson