Samverkan

Samverkan är en central del av vår verksamhet och rent av grunden för vår existens. Genom att våra sex Dalslandskommuner gör en gemensam satsning har Campus Dalsland blivit verklighet. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen har möjliggjort realiseringen av Campus Dalsland.

För att kunna erbjuda högre utbildning samarbetar vi med universitet och högskolor. Vi samverkar även med lokala verksamheter för att möta deras behov av kunskap och kompetens. Vi vill bygga broar mellan olika aktörer och skapa ett relevant utbud av utbildning och kunskapshöjande insatser för vår lokala arbetsmarknad. Målet är att vara en naturlig mötesplats för utveckling i Dalsland.

Därför är det viktigt att samverka brett för att få en bred kännedom om framtida behov och nuläge i vårt närområde. Det förusätter kontinuerlig dialog tillsammans med andra aktörer som jobbar för utveckling i Dalsland. Där uppskattar vi särskilt utbyte med Mötesplats Steneby, Gröna Klustret, Visit Dalsland med flera.

Vi strävar alltid efter hög kvalitet och arbetar aktivt med att bygga hållbara och långsiktiga former för samverkan.

Samverkanspartners

Samarbetet mellan Campus Dalsland och Högskolan Väst var det första steget i realiseringen av att få högskoleutbildnigar på plats i Dalsland. En avsiktsförklaring som ger förutsättningar för att långsiktigt utveckla samverkan med fokus på kunskaps- och kompetensfrågor samt verksamhetsutveckling.

I nuläget ger Högskolan Väst sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeutbildning och HögskoleVux på Campus Dalsland.

Vi samarbetar också kring konceptet Frukost med forskare.

Campus Dalsland och Folkuniversitetet har en avsiktsförklaring från maj 2023. Avsiktsförklaringen slår fast en långsiktig samverkan med fokus på kunskaps- och kompetensfrågor samt verksamhetsutveckling.

Vi samarbetar också kring konceptet Frukost med forskare.

Från och med hösten 2024 erbjuder Högskolan i Borås Tekniskt basår via Campus Dalsland.

Bo Månsson, prefekt vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Borås, säger att det känns spännande att kunna starta Tekniskt basår som decentraliserad utbildning via Campus Dalsland med start redan hösten 2024:

Det är ett pilotprojekt där vi ser fram emot att kunna utöka samverkan mellan oss och Campus Dalsland. Möjligheten att kunna nå ut till fler studenter som kanske inte annars hade sökt sig till oss ser vi som en styrka.

Vi samverkar med Dalslands Folkhögskola kring utbildningar som HögskoleVux, men också kring utvecklingsprojekt och kompetensfrågor.

Karlstads Univsersitet erbjuder uppdragsutbildningar riktade till yrkesverksamma.

Text

Kontakt

Kristina Sandström
Verksamhetsledare
0531-52 68 84
kristina.sandstrom@bengtsfors.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson