Vad är Campus Dalsland?

Foto: Torbjörn Olsson

Vi erbjuder högre utbildning på plats i Bäckefors genom samverkan med högskolor och universitet. Vårt uppdrag är att höja utbildningsnivån och bidra till kompetensförsörjningen i Dalsland.

För dig som vill bo och verka i Dalsland är Campus Dalsland ett bra utbildningsalternativ. det ger goda möjligheter till ett gott arbetsliv i framtiden. Dessutom kan du bygga på din nuvarande utbildning, så att du fortsätter att vara eftertraktad på arbetsmarknaden och studierna genomförs på plats på Campus Dalsland i Bäckefors.

Varför ett Campus i Dalsland?

Det är Dalslandskommunerna som står bakom initiativet om att starta ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen.

Ansvaret för högre utbildning ligger på svenska staten, genom universitet och högskolor. Kommuner har ingen laglig skyldighet att driva ett lokalt campus för högre utbildning och forskning. Ändå har Dalslandskommunerna beslutat att starta Campus Dalsland.

Genom Campus Dalsland kan Dalslandskommunerna:

  • Ge Dalslänningarna möjligheten att utbilda och fortbilda sig på högre nivå utan att behöva flytta. För inflyttare kan Campus vara en väg till att etablera sig i landskapet
  • Öka möjligheterna för den lokala arbetsmarknaden att hitta få rätt kompetens, fortbilda sin personal och ta del av relevant kunskap för att kunna utvecklas
  • Bidra till hela Dalslands utveckling, som utgår från våra lokala omständigheter och behov

Våra lokaler

Lokalerna är väl anpassade för verksamheten på Campus Dalsland. Det finns plats för studier både för mindre och större grupper i form av studios samt grupprum. Gemensamma utrymmen som matsal och uteplatser finns också samt lokaler för kontor med mera. Våra lokaler är planerade och designade för att skapa stimulerande möten. Som stöd för det finns WiFi, högtalare med mikrofon, skärmar med uppkoppling via USB och HDMI samt whiteboard i alla rum.

Lokalbokning

Vi vill att Campus Dalsland ska vara en naturlig mötesplats för såväl våra studenter som för dig som är verksam i Dalsland. Våra lokaler är i första hand utbildningslokaler, men i mån av plats finns det möjlighet att låna lokaler för alla sorters möte. Läs mer här.

Hitta hit

Från väg 166, tag avfarten mot Campus Dalsland (ej infarten till Dalslands Sjukhus). Därefter följ skyltning mot Campus Dalsland.

När du kommer upp till Campusområdet finns parkeringen till vänster - se kartskiss.

Läs mer om att besöka och kontakta oss här.

Kartbild

Skiss som visar var Campus Dalslands lokaler kommer att ligga

Placeringen av lokalerna syns markerade i rött på kartbilden.

Skiss över Campus Dalslands lokaler

Skiss över Campus Dalslands lokaler

Om ombyggnationen

Ombyggnationen, av det som tidigare varit personalmatsal och storkök, genomfördes av Martin & Germunds Bygg från Färgelanda, som vann den offentliga upphandling som gjorts för arbetet av Västfastigheter.

Samarbetet med fastighetsägaren Västfastigheter har under hela processen fungerat väl och dialogen har varit mycket positiv. Västfastigheter är enheten som förvaltar och utvecklar Västra Götalandsregionens lokaler. Dalslands sjukhus byggdes 1930 och var från början en sjukstuga och ett epidemisjukhus.

Campus Dalslands lokaler var färdigställda under våren/försommaren 2023.

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna i Dalsland. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör realiseringen av Campus Dalsland.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade i slutet av 2021 att bevilja drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av Campus Dalsland. Regionstyrelsen har bedömt att lokalerna ska rustas upp, renoveras och omställas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson