Till dig som ska gå HögskoleVux med kursen Introduktion till Högskolestudier

Välkommen till Högskolan Väst och kursen Introduktion till Högskolestudier 15 hp, ITH 101. I nedanstående text hittar du övergripande information om kursen, registrering, lärplattformen Canvas samt kontaktuppgifter.

Kursstart

Kursen startar vecka 35 2022 och avslutas vecka 22 2023.

Kursansvarig och examinator

Jenny Antonsson

Huvudansvarig lärare

Daniel Jakobsson

Registrering

Du registreras automatiskt på kursen. Får du förhinder att gå kursen anmäler du det på dina sidor på Antagning.se Länk till annan webbplats..

Börja med att skapa ett konto på högskolan

För att kunna logga in i Canvas måste du först skapa ett konto på högskolan: det gör du här >> https://mittkonto.hv.se/ Länk till annan webbplats.. Spara dina inloggningsuppgifter, eftersom du behöver dem även för att kunna gå in i Canvas. Får du problem med att skapa kontot så vänder du dig till servicecenter@hv.se eller via telefon 0520-22 30 00.

Gå sedan till Lärplattformen Canvas

Du kommer automatiskt bli prenumerant på kurssidan i Canvas efter att du har skapat ditt konto. Använd Chrome, Firefox, eller Safari som webläsare. Canvas är högskolans lärplattform där all kursinformation läggs ut. Du hittar instruktioner samt genväg till Canvas på följande sida: https://www.hv.se/student/it-support/canvas-larplattform/ Länk till annan webbplats. Du loggar in med samma uppgifter som till ditt konto på Högskolan Väst.

Kurskod ITH101

Kurskoden behöver du när du söker kursplan med litteraturlista och när du söker din kurs i lärplattformen Canvas. Länk till litteratursök: https://www.hv.se/utbildning/sok-kurslitteratur/ Länk till annan webbplats.

Kurs-PM

Kursen beskrivs mer utförligt i ett kurs-pm som du finner i Canvas samt får vid kursstart. Kurs-PM:et finns också här. Pdf, 180.8 kB.

Kursintroduktion

Du är välkommen på kursintroduktion tisdagen 31 august klockan 11.15 på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Lokal är Nettelbladsrummet, ingång via stora entrén och skyltning finns därifrån.

Kursens innehåll och struktur

Kursen Introduktion till högskolestudier omfattar 15 hp. Kursen är tänkt som en bred introduktion till högskolestudier där vi tillsammans går igenom vad som karaktäriserar högskolestudier. Kursen består av föreläsningar och examinerande seminarier, som förbereds på lite olika sätt men gemensamt för samtliga seminarier är att du lämnar in en ”seminariebiljett” innan du deltar i seminariet. Mer information om det får ni under kursuppstarten.

Kursen behandlar fyra områden: bildning, utbildning och kunskap, akademiskt självförtroende, arbetsliv och omvärld samt hållbar utveckling i ett utbildningsperspektiv. Dessa områden vävs in i delkurserna:

  • Introduktion till högskolestudier 1, 2,5hp
  • Läsa, skriva, tala i högskolan 5hp
  • Introduktion till högskolestudier 2, 2,5hp
  • Arbetsliv och omvärld, 2,5hp
  • Introduktion till högskolestudier 3, 2,5hp

Hållbar utveckling i ett utbildningsperspektiv löper som en röd tråd i samtliga delkurser.

Kontakt

Har du frågor kring kursen, kontakta då kursansvarig Jenny Antonsson. Ange då vilken kurs du läser, i detta fall ITH101

Varmt välkommen!

Jenny Antonsson och Daniel Jakobsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson