Campus

Tanken är att Campus Dalsland ska lokaliseras till Bäckefors och i den fastighet som inrymmer Dalslands Sjukhus finns stora ändamålsenliga lokaler tillgängliga som kan anpassas och byggas om.

På Campus Dalsland kommer du att erbjudas en modern studiemiljö med anpassad och modern teknik.

Campus Dalsland ger dig tillgång till högre utbildning med möjlighet att kunna bo kvar och verka i din hemkommun utan att behöva pendla långa sträckor eller flytta. Verksamheten kommer att bli en positiv faktor för den fortsatta utvecklingen av regionen och arbetskraftstillväxten.

Förslag på ritning över Campus Dalslands framtida lokaler.

Förslag på hur lokalerna för Campus Dalsland kan komma att utformas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 oktober 2021
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson