Klart att utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska - ges på Campus Dalsland

Foto: Niklas Eriksson

Är du sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till distriktssköterska? Utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa (75 hp) kommer att ges på plats på Campus Dalsland med start höstterminen 2023.

Inriktningen på utbildningen som är folkhälsa innebär att du fokuserar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser där familjen ses som en resurs. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom primärvård, barnhälsovård och elevhälsa.

På Högskolan Västs hemsida kan du läsa mer om utbildningen och göra din ansökan. Länk till annan webbplats.

Obs! Ordinarie ansökningstid pågår till 15 mars, men utbildningen kommer vara öppen för sen anmälan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2023
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson