Byggstart för Campus Dalslands lokaler

Foto från ett möte kring byggstarten, där representanterna står i anslutning till entrén till framtida Campus Dalsland

På bilden syns från vänster Martin Carling (C), kommunstyrelsens ordförande i Dals-Eds kommun, Ann Blomberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Färgelanda kommun, Stig Bertilsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors kommun, Göran Eriksson, kommunchef i Bengtsfors kommun, Eva Pärsson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Melleruds kommun och Roger Olausson från Västfastigheter. Foto: Kristina Sandström

Nu startar ombyggnationen av de lokaler på Dalslands sjukhus som kommer att bli Campus Dalsland. Lokalerna är tidigare personalmatsal samt tillhörande storkök i en av flyglarna till sjukhuset.

Placeringen av lokalerna syns markerade i rött på nedanstående kartbild.

Placeringen av Campus Dalslands lokaler syns markerade i rött på kartbilden.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

- Det är en lång och väl genomarbetad process som lett fram till beslutet att satsa på ett lokalt Campus i Dalsland. Nu är vi äntligen igång med förverkligandet av den fysiska framtida lärmiljön som kommer stimulera kunskapsutveckling hos människor och verksamheter, säger Campus Dalslands verksamhetsledare Kristina Sandström.

Samarbetet med fastighetsägaren Västfastigheter har under hela processen fungerat väl och dialogen har varit mycket positiv. Västfastigheter är enheten som förvaltar och utvecklar Västra Götalandsregionens lokaler. Dalslands sjukhus byggdes 1930 och var från början en sjukstuga och ett epidemisjukhus. Lokalerna ska stå klara under våren/försommaren 2023 och kostnaden för ombyggnationen beräknas till 11 miljoner kronor. Ombyggnationen finansieras av Västra Götalandsregionen.

Lokalerna blir anpassade för verksamheten

Ombyggnationen kommer att göra lokalerna väl anpassade för den framtida verksamheten på Campus Dalsland. Det kommer finnas plats för studier både för mindre och större grupper i form av studios samt grupprum. Gemensamma utrymmen som matsal och uteplatser tillskapas också samt lokaler för kontor med mera. Skissen här nedan visar hur lokalerna planeras att bli.

Ombyggnationen kommer att göras av Martin & Germunds Bygg från Färgelanda, som vann den offentliga upphandling som gjorts för arbetet av Västfastigheter.

Skissen visar hur lokalerna planeras att bli.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Nöjda initiativtagare och fastighetsägare

I samband med byggstarten träffades representanter för de samverkande kommunerna samt Västfastigheter. Alla var överens om att etableringen av campus kommer att vara en positiv utveckling för hela Dalsland. Byggstarten är ytterligare ett steg närmre förverkligandet av Campus Dalsland.

- Det är verkligen roligt att få vara med i det här arbetet och vi ser det som en utveckling av vår verksamhet. Där vi kan bidra till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom satsning på fullföljda studier och ökad inkludering säger Roger Olausson fastighetschef, Västfastigheter

- Lokalerna och tekniken som kommer finnas här kommer ge möjlighet att ha digitala möten, undervisning och seminarier med väldigt hög kvalitet, vilket ger möjlighet att koppla samman personer, organisationer och företag över hela världen säger Ann Blomberg, kommunstyrelsens ordförande i Färgelanda kommun.

- Det är en långsiktig satsning för att höja kompetensen och skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden. Det är viktigt för både den individuella utvecklingen och för lokalsamhället säger Göran Eriksson, kommunchef i Bengtsfors kommun.

Kontakt

Campus Dalsland
Kristina Sandström
0531-52 68 84
kristina.sandstrom@bengtsfors.se

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare
0531-52 60 03
sofia.magnusson@bengtsfors.se

Med stöd från Västra Götalandsregionen

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna i Dalsland. Medfinansiering från de initiativtagande kommunerna tillsammans med stöd från Västra Götalandsregionen möjliggör realiseringen av Campus Dalsland.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade i slutet av 2021 att bevilja drygt 5,6 miljoner kronor för medfinansiering av Campus Dalsland. Regionstyrelsen har bedömt att lokalerna ska rustas upp, renoveras och omställas. Kostnaden för det beräknas till 11 miljoner kronor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson