Högskolan Väst startar sjuksköterskeutbildning på Campus Dalsland

Bildcollage som visar olika foton med sjukvårdande arbeten

Från och med hösten 2024 kommer det gå att läsa sjuksköterskeutbildningen, 180 högskolepoäng, via Campus Dalsland.

Från och med hösten 2024 kommer det gå att läsa sjuksköterskeutbildningen, 180 hp, via Campus Dalsland. Högskolan Väst blir därmed först ut att erbjuda ett flerårigt utbildningsprogram på Campus Dalsland.

Resultat av avsiktförklaring

Hösten 2021 skrev Högskolan Väst och Campus Dalsland under en avsiktsförklaring där syftet var att gemensamt hitta vägar för långsiktig samverkan inom för båda parter relevanta områden. Att kunna erbjuda sjuksköterskeutbildningen via Campus Dalsland är ett resultat av det avtalet.

- Det känns mycket bra att kunna nå fler med utbildning, i det här fallet att öka förutsättningarna för kompetensutveckling för människor boende i Dalsland. Ytterst handlar det om en samhällsutmaning kring hälso- och sjukvårdens kompetensbrist som vi bidrar till att lösa, säger Åse Boman, prefekt på institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst.

Medel för decentralicerad vårdutbildning

Att Högskolan Väst kan göra denna satsning beror på positiva besked från Utbildningsdepartementet kring medel för decentraliserad vårdutbildning som meddelats i dagarna. Det handlar om 1 miljon kronor per år under 2022–2030. Antal platser på Campus Dalsland handlar i storleksordningen om 8-10 platser.

Bred politisk förankring

Campus Dalsland kommer att erbjuda högskole- och universitetsutbildning samt relevanta yrkeshögskoleutbildningar (YH) med fokus att fylla ett identifierat behov hos de ingående kommunerna. Att erbjuda sjuksköterskeutbildningen är strategiskt viktigt för Campus Dalsland och efterfrågan är redan hög. Satsningen på Campus Dalsland har en bred politisk förankring i de ingående kommunerna. Samtliga kommunstyrelseordföranden sammanfattar beslutet av att starten av utbildningen så här:

- Vi är enormt glada att vår gemensamma uppbyggnad av Campus Dalsland börjar ge framgång. Behovet av utbildade sjuksköterskor är precis som på många andra ställen i landet stort. När vi började arbetet med att skapa ett lokalt campus i landskapet var just möjligheten att kunna erbjuda sjuksköterskeutbildningen en vision vi hade. Då närhet till utbildning ökar chansen att fler väljer att utbilda sig är det en fantastisk möjlighet för våra kommuner. Att Högskolan Väst nu erbjuder sjuksköterskeutbildningen här är ett bevis för att vår samverkan ger resultat!

Kontakt

Campus Dalsland
Kristina Sandström
0531-52 68 84
kristina.sandstrom@bengtsfors.se

Högskolan Väst
Åse Boman
0721- 60 01 90
ase.boman@hv.se

Målet med Campus Dalsland är att skapa en studiemiljö och en attraktiv mötesplats som stimulerar kunskapsutveckling samt ger möjlighet att delta i högre utbildning oberoende av var man bor och verkar.

Campus Dalsland drivs i samverkan mellan Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommun med stöd från Regionala utvecklingsnämnden i Västra Götaland.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson