Samverkan kring vår fysiska miljö lyftes fram på konferens

Foto från konferensen Mötesplats samhällsbyggande som arrangerades av SKR. På konferensen berättade Roger Olausson och verksamhetsledare, Kristina Sandström om samverkan kring Campus Dalslands fysiska miljö.

Kristina Sandström och Roger Olausson

Vid Sveriges kommuners och regioners (SKR) konferens "Mötesplats samhällsbyggande" var vår verksamhetsledare Kristina Sandström och Roger Olausson, fastighetschef på Västfastigheter, inbjudna för att prata om vår samverkan kring Campus Dalslands fysiska miljö.

"Vi var inbjudna att prata om samverkan mellan kommuner och region samt hur vi arbetar med att etablera den fysiska miljön för Campus Dalsland!

En intressant och givande dag där vi hoppas att vi kunnat inspirera andra med vårt arbetssätt, säger verksamhetsledare Kristina Sandström."

På SKRs hemsida finns mer information om konferensen. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 juni 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson