Campus Dalsland går från projekt till verksamhet

Illustration som föreställer ett avtal som signeras

Illustration: Sofia Magnusson

Nu tas nästa steg i förverkligandet av Campus Dalsland, då samtliga kommuner i Dalsland inklusive Vänersborg ställt sig bakom ett gemensamt samverkansavtal.

Samverkansavtalet ger förutsättningar för att långsiktigt utveckla verksamheten och därmed gå från projekt till inrättad verksamhet. Vi är väldigt glada över att Vänersborg tillkommit som part, vilket innebär att samtliga kommuner i Dalsland är med i etableringen av Campus Dalsland.

- Campus Dalsland kommer öka tillgången till högre studier för främst kommuninvånarna i de norra delarna av vår kommun. Det kombinerat med en tät och nära samverkan med arbetsgivare i området lägger grunden för en positiv samhällsutveckling, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommun.

Utformningen av lokalerna vid Dalslands sjukhus där Campus Dalsland kommer att ha sin verksamhet fortskrider. Målet är att skapa en studiemiljö som blir en attraktiv mötesplats som stimulerar kunskapsutveckling och ger möjlighet att delta i högre utbildning oberoende av var man bor och verkar.

- Utbudet av utbildningar och kurser vid Campus Dalsland kommer att leda till jobb för individerna och att den lokala arbetsmarknaden får tillgång till kompetens. Det kommer ge positiva effekter på många plan för Dalslänningarna, säger Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande i Dals-Eds kommun.

Avsiktsförklaringen fastställer att Bengtsfors kommun blir huvudman för verksamheten. Årjängs kommun kommer inte ingå i samverkan kring Campus Dalsland för närvarande, men vi håller dörren öppen för att det åter kan bli aktuellt att få med Årjäng i samarbetet.

Kontakt

Kristina Sandström
0531-52 68 84
kristina.sandstrom@bengtsfors.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 april 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson