Vi lär av Campus Västervik

Campus Västerviks huvudentré

Foto: Sofia Magnusson

För att kunna skapa en attraktiv lärmiljö på Campus Dalsland så är det inte enbart den fysiska miljön som är i fokus. Den här veckan har vi även hunnit med ett spännande och givande studiebesök hos våra kollegor på Campus Västervik.

På besöket diskuterades bland annat hur man bygger upp en miljö som stärker det långsiktiga arbetet med att vara en mötesplats som stimulerar kunskapsutveckling och ger möjlighet till att kunna delta i högre utbildning - oavsett var i landet man bor!

Bilder från vårt besök på Campus Västervik där vi bland annat träffade campuschef
Jerry Engström, webbstrateg Beatrice Ström samt kommunikatör Elin Björnsson. Vi som besökte Västervik var verksamhetsutvecklare Kristina Sandström och kommunikationssamordnare Sofia Magnusson.

Foton: Kristina Sandström & Sofia Magnusson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 april 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson