Utbildningen HögskoleVux kommer startas

Foto: Sofia Magnusson

Det är nu klart att HögskoleVux kommer att ges vid Campus Dalsland med start hösten 2022. Genom utbildningen kan du förbereda dig för och samtidigt bli behörig för högskolestudier.

HögskoleVux vänder sig till dig som har gått gymnasiet men saknar grundläggande eller särskild behörighet och vill påbörja studier på högskola eller universitet. Utbildningens längd är 6-18 månader, beroende på individen.

Utbildningen sker i samverkan med Högskolan Väst via projektet Ökad högskoleövergång. Det innebär att du kommer att få möjlighet att förbereda dig för högskolestudier samt få kunskaper om högskolans olika utbildningsvägar. Du läser även en högskoleintroducerande kurs som ger högskolepoäng. Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i vetenskapligt förhållningssätt.

Kursen ger en bred introduktion till högskolestudier och utgår från fyra delar: Akademiskt självförtroende, utbildning/bildning, arbetsliv och omvärld samt hållbar utveckling ur ett utbildningsperspektiv.

Mer information om hur och när du ansöker till HögskoleVux kommer inom kort.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 januari 2022
Sidan publicerad av:
Sofia Magnusson