Lunchdialog om kompetensutveckling

Datum
Tid till

Forum för skola och välfärd, Högskolan Väst och Campus Dalsland bjuder in dig som arbetar som enhetschef inom välfärdsverksamheter, så som Socialtjänst, LSS, äldreomsorg, IFO, SIS, HVB, till lunchdialog kring vilka kompetensutvecklingsbehov ni har och möjliga insatser som vi kan erbjuda.

Arbetsgivare som vill stärka sin verksamhet med ny kunskap och ge sina medarbetare möjlighet till kompetensutveckling, kan göra det genom att köpa uppdragsutbildning av Högskolan Väst.

Lunchdialog

27 april 2023 klockan 11.30 -13.00

Målgrupp: Enhetschefer inom välfärdsverksamheter; Socialtjänst, LSS, äldreomsorg, IFO, SIS, HVB

Syfte: Att fånga upp era behov av kompetensutveckling samt att presentera och diskutera hur vi kan samverka kring era behov.

Anmälan: Skicka din anmälan och eventuella särskilda önskemål till kristina.sandstrom@bengtsfors.se senast 20 april.

Program

Lokal: Campus Dalsland, Dalslands sjukhus Bäckefors

11.45- 13.00 Välkommen! Lunch serveras

Presentation av Campus Dalsland & Forum för skola och välfärd

Dialog; Era behov av kompetensutveckling?

Avslutning – hur går vi vidare?

Forum för skola och välfärd

Forum för skola och välfärd är en mötesplats för samverkan och kompetensutveckling. Vi kan skräddarsy utbildningar utifrån era behov och vi strävar efter att vara flexibla när det gäller plats, tid, innehåll och upplägg.
Hos oss vilar uppdragsutbildning på vetenskaplig grund och håller samma höga kvalitet som övrig utbildning vid ett lärosäte. Uppdrag kan ges som kurs med eller utan högskolepoäng, som seminarier, föreläsningsserier och kompetensutvecklingsdagar eller som forskningscirklar.

Vi erbjuder kompetensutveckling i frågor som rör exempelvis ledarskap, personalhälsa och trivsel på arbetsplatsen, bemötande och förhållningssätt, systematisk uppföljning, samverkan, handledning, utanförskap, delaktighet och existentiella frågor etc.

Vi hoppas att vi får ett tillfälle där vi har möjlighet att diskutera era behov och vad vi kan erbjuda utifrån det. Ni är också välkomna med frågor kring vårt ordinarie kursutbud. Läs mer och kontakta oss gärna:

Kontakt

Frågor om evenemanget?

Maria Fischer
Forum för skola och välfärd, Högskolan Väst
maria.fischer.1@hv.se

Kristina Sandström
Campus Dalsland
kristina.sandstrom@bengtsfors.se

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till
Plats
Campus Dalsland, Dalslands sjukhus Bäckefors
Arrangör
Kristina Sandström
E-post
kristina.sandstrom@bengtsfors.se ,